2022/2023

Analysis of Uncertain Data Research Workshop

Held at MiNI PW (Warsaw University of Technology).

Link to the slides..

Zaawansowane Metody Uczenia Maszynowego (Advanced Machine Learning), MiNI PW

Materiały do nauki Python w wymaganym zakresie

  1. Książka Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (Anna Cena; Marek Gągolewski; Maciej Bartoszuk). Dostępna dla studentów PW w formie elektronicznej poprzez Bibliotkę Główną PW:
    • ogólna wiedza z programowania w języku Python,
    • potrzebna wiedza zawarta w rozdziałach 1, 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 16.1.
  2. Poradnik NumPy: the absolute basics for beginners do obliczeń numerycznych w bibliotece NumPy:
    • proszę zwrócić szczególną uwagę na sprawdzanie kształtu oraz zmiany kształtu arrays oraz operacje konkatenacji.

Zajęcia - materiały do pobrania

Materiały zostały przeniesione na MS Teams.